Valoku

Valokuvauksen opiskelu Suomessa

Valokuvaus on nykypäivänä muuttanut muotoaan entisestä filmien ja kehitysnesteiden kanssa pelaamisesta aineettomampaan, digitaaliseen muotoon. Valokuvauksen suosiota tämä ei ole ainakaan vähentänyt. Ihmiset valokuvaavat paljon, pääosin omilla älypuhelimillaan.

Se, että valokuvauksella on niin laaja harrastajapohja, saa aikaan myös sen, että asiasta vakavammin kiinnostuneita löytyy yhä enemmän. Ja hyvät kuvat erottuvat edukseen suuressakin joukosta, ja tämä saa monet kiinnostumaan valokuvauksesta jopa sen opiskelemisen harkitsemisen saakka. Valokuvasta voi Suomessa opiskella useilla eri tasoilla. Harrastajille löytyy runsaasti mahdollisuuksia esimerkiksi kuvataidekouluista, työväen- ja kansalaisopistoista, sekä kameraseuroista. Pidemmälle, jopa ammattia varten opiskeleville, löytyy karkeasti ottaen kahden tason koulutusta: opistotaso ja korkeakoulutaso.

Opistotasoinen valokuvauskoulutus antaa vahvan pohjan

Suomessa, samoin kuin muissa Pohjoismaissa, on edelleen laaja ja toimiva kansanopistoverkosta. Kansanopistot tarjoavat sekä yleissivistävää että ammattiin valmistavaa opetusta. Monet kansanopistot tarjoavat koulutusta myös valokuvauksessa. Valokuvauslinjojen kesto on muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen. Opistokoulutusten valokuvausopetuksen  lähtökohtana on tyypillisesti tekniikan oppiminen ja vahvistuminen, ilmaisua unohtamatta. Opetus pyritään rakentaman sellaiseksi, että se huomioi jokaisen oppilaan tason, tarpeet ja kehittymisen.Näissä koulutuksessa opinnot aloitetaan kameran käytön ja käsittelyn alkeista ja valokuvauksen harjoittelusta sekä studiossa että eri miljöissä. Opinnot muodostuvat käytännön harjoituksista, työpajoista, palautekeskusteluista, luennoista sekä vierailuista alan näyttelyihin ja tapahtumiin. Myös omien teosten näytteilleasettamista harjoitellaan yhteisnäyttelyiden muodossa. Opiskelijoiden henkilökohtaista ilmaisua tuetaan ja vahvistetaan kansanopistoissa. Samoin opiskelijat saavat tukea sen miettimiseen, mitä tehdä seuraavaksi elämässään. Monet opiskelijat jatkavat tämän jälkeen joko suoraan alalle työskentelemään, tai hakevat korkeammille koulutustasoilla. Muurlan opisto on yksi tunnetuimpia valokuvauksen opetusta tarjoavia kansanopistoja. Se määrittelee itsensä luovien alojen kansanopistoksi, ja se sijaitsee Varsinais-Suomessa, Salon vieressä. Muurlassa on opetettu valokuvausta jo 28:n vuoden ajan. HEO:ssa, Helsingin keskustassa, voi opiskella visuaalisen journalismin ja valokuvauksen linjalla, jossa valokuvauksella on vankka asema. Myös Kuusamo-opistolla pohjoisessa on pitkät perinteet valokuvausopetuksen järjestäjänä. Näiden lisäksi valokuvauslinjoja tarjoavia kansanopistoja on Suomessa kymmenkunta. Vielä enemmän löytyy sellaisia kansanopistoja, joissa on opintolinjoja jotka sisältävät muun ohella myös valokuvausta: medialinjoja, taidelinjoja, videokuvausta ja visuaalista journalismia. Kansanopistojen vahvuus on se, että ne ovat matalan kynnyksen opiskelupaikkoja: käytännössä kuka vaan pääsee opiskelemaan mitä tahansa alaa, ja opintoihin saa valtion opintotuen. Suurimmassa osassa kansanopistoissa myös asutaan, ikäänkuin sisäoppilaitoksessa. Tämä mahdollistaa monelle opintoihin keskittymisen, kun koulumatkat ovat lyhyitä, ja ruoka tulee valmiina eteen viisi kertaa päivässä.

Korkeampaa koulutusta

Ammmattikorkeakouluista valokuvaajan opintoja tarjoavat Turun ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu. Molemmat ovat perinteikkäitä taideoppilaitoksia, jotka ovat jo ennen ammattikorkeakouluaikaa tarjonneet taideopetusta eri osa-alueella, myös valokuvauksessa. Ammattikorkeakouluissa valokuvaajan opinnot kestävät 3,5 vuotta. Opinnot sisältävät paljon käytännön harjoittelua, myös työelämässä. Ammattikorkeakouluihin haetaan kaksivaiheisella valintamenettelyllä: ennakkotehtävillä ja pääsykokeilla. Yliopistotasoisen valokuvaajan koulutuksen voi Suomessa saada ainoastaan Aalto-yliopistossa Helsingissä/Espoossa. Valokuvaajan opintosuuntaus on oma opintosuuntauksensa, ja jonne pyrkii joka vuosi satoja hakijoita. Sisään otetaan noin kymmenen. Valintaprosessi on kaksivaiheinen: hakija tekee ennakkotehtävät, joiden perusteella osa valitaan osallistumaan viikon pituinen pääsykoe. Opinnot kestävät noin  neljä vuotta. Ensin opiskellaan kandidaatin tutkinto, ja sitten maisterin tutkinto. Valokuvauksen opintosuuntauksesta valmistutaan Taiteen maisteriksi, lyhennettynä TaM.

Korkeampaa koulutusta

Valokuvauksen tekniikan ja kuvan sisältöjen lisäksi opiskelijat perehtyvät nykyvalokuvaukseen niin dokumentaariselta kannalta kuin taiteenlajinakin. Myös taiteen tutkimukseen tutustuminen ja sen itse tekeminen ovat tärkeä osa opintoja. Suomen kansainvälisisesti tunnetuista valokuvaajista useat ovat nimenomaan Aalto-yliopiston, entiseltä Taideteollisen Korkeakoulun, kasvatteja.